De eerste behandeling

Tijdens uw eerste behandeling bij Fysiotherapie Rijnmond vindt een intakegesprek plaats. Dit is nodig zodat uw therapeut een zo volledig mogelijk beeld kan vormen van uw klacht en uw omstandigheden. In dit gesprek komt in ieder geval aan bod:
● hoe en wanneer de klacht is ontstaan
● wanneer u er last van hebt
● wat u precies voelt

Daarna volgt meestal een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk daarvan wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. U krijgt handvatten om zelf actief mee te werken aan uw herstel.

Waar moet u op letten?

Na het intakegesprek/eerste behandeling wordt samen met u bepaald of een fysiotherapie geïndiceerd is. Indien fysiotherapie geïndiceerd is, wordt een vervolgafspraak gemaakt voor behandeling. Ook voor de vervolgbehandeling(en) krijgt u een afspraak herinnering per sms-bericht.

Wat heeft u nodig tijdens de eerste behandeling?

Neem in ieder geval de volgende dingen mee:
● een geldig identiteitsbewijs
● een handdoek
● gemakkelijke kleding

Wij raden u aan om uw verzekeringspolis, op vergoeding fysiotherapie, te raadplegen als u onder behandeling bij de fysiotherapeut komt. Onze baliemedewerksters zullen ook controleren of u een aanvullende verzekering heeft. Indien dit niet het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Of kijk op www.fysiovergoeding.nl

Zodra de afspraak in onze administratie staat, krijgt u 1 dag voor de afspraak een sms-bericht met een herinnering. Ook krijgt u een e-mail met een uitnodiging om onze afspraken-app te downloaden.

MAAK EEN AFSPRAAK
STEL EEN VRAAG