Informatie fysiotherapie en producten

Bij Fysiotherapie Rijnmond kunt u terecht voor behandelingen 1-op-1 of voor groepsfysiotherapie (2 tot 10 personen).

Kwaliteitsregister fysiotherapie

In onze praktijk Fysiotherapie Rijnmond staan de patiënten en de kwaliteit centraal. Om deze redenen voldoen alle therapeuten werkzaam binnen deze praktijk, aan alle kwaliteitseisen voor behandeling. Zij hebben praktijkervaring, volgen na- en bijscholing, vakoverleg en werken volgens de richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Keurmerk Fysiotherapie. Alle fysiotherapeuten staan in het kwaliteitsregister Fysiotherapie ingeschreven. Dit register is ook door het Keurmerk Fysiotherapie  in het leven geroepen.

Mocht u niet tevreden zijn met uw behandeling of andere zaken binnen onze praktijk dan horen wij dat graag. Samen met u gaan wij dan op zoek naar een passende oplossing. U kunt per mail contact opnemen met bas@fysiotherapierijnmond.nl of najia@fysiotherapierijnmond.nl

Er is ook een klachtenregeling van het Keurmerk, klik hier voor meer informatie.
Bovendien hebben we een contract met alle grote zorgverzekeraars.

Tarieven

  1 Screening € 16,50
  2 Screening + intake en onderzoek € 48,50
  3 Intake en onderzoek met verwijzing arts € 48,50
  4 Zitting fysiotherapie € 33,00
  5 Zitting Manuele fysiotherapie € 43,50
  6 Zitting Bekken fysiotherapie ———
  7 Toeslag voor uitbehandeling € 17,00
  8 Korte rapportage € 53,00
  9 Inrichtingstoeslag € 10,50
 10 Eenmalig onderzoek + Rapportage € 61,50
 11 Uitgebreide rapportage € 79,25
 12 Niet nagekomen fysiotherapie afspraak € 25,00
 13 Niet nagekomen Manuele fysiotherapie afspraak € 33,00
 14 Niet nagekomen Bekken fysiotherapie afspraak ———
 15 Curetape per 1/2 meter €   2,50
 16 Dynaband per rol €   10,50
 17 Fitness 24/7 Spijkenisse en Rijnmondfit € 21,50 p.m
 18 Tag (sleutel) Fitness 24/7 € 14,95
 19 Medisch fitness € 49,95 p.m.
 20 Intakegesprek Medisch fitness € 25,00
 21 Introductietraining 15 minuten € 15,00

Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, gelden boven-
staande tarieven. Indien u zonder verwijzing een echografie laat maken
wordt dit vergoed als een behandeling fysiotherapie. Hiervoor dient u
dus ook aanvullend verzekerd te zijn anders dient u contant te voldoen.

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden

Klachtenregeling keurmerk 2.17

Geldig vanaf 1 januari 2017, passend bij nieuwe WKKGZ wetgeving

Stichting Keurmerk Fysiotherapie zorgt voor een pool van klachtenfunctionarissen die beschikbaar zijn voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers. Deze klachtenfunctionaris kan worden ingeschakeld viaklacht@keurmerkfysiotherapie.nl.

De klachtenfunctionaris neemt via mail of telefoon contact op met de patiënt die een klacht heeft ingediend en doet in dit contact een eerste poging tot een oplossing te komen. Als er onvoldoende effect wordt bereikt kan de klachtenfunctionaris worden ingezet als mediator tussen de patiënt en de fysiotherapeut.

De vraag voor deze mediation wordt door de fysiotherapie praktijk geïnitieerd en de kosten voor deze mediation worden door de fysiotherapeut/praktijk gedragen. Indien er na mediation geen oplossing is gevonden kan de patiënt zijn of haar klacht aan de Geschillen Commissie voorleggen.

Beschikbaar vanuit Keurmerk:

 •  Handreiking WKKGZ
 •  Wachtkamerinformatie klachtenfunctionaris

Zelf regelen vanuit praktijk:

 • Ophangen informatie Keurmerk in wachtkamer

Melden

  Keurmerk fysiotherapie zorgt voor een formulier Incidenten melding. Deze is te downloaden achter de inlog via www.keurmerkfysiotherapie.nl>downloads. Fysiotherapeuten dienen hierop incidenten te registreren en zij dienen deze formulieren afgeschermd (dat wil zeggen ofwel achter een inlog via computer of in een afgesloten kast) te bewaren. Calamiteiten (ernstige incidenten) en geweld dienen te worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, via

www.igz.nl/melden

Beschikbaar vanuit Keurmerk:

 • Handreiking WKKGZ
 • Formulier Incident melding
 • Zelf regelen vanuit praktijk:
 • Werkwijze registreren melding binnen praktijk afspreken en vastleggen.
 • Formulieren incident melding afgeschermd bewaren (minstens achter wachtwoord).
 • Werkwijze vastleggen om incidenten te bespreken met collega’s en hieruit te leren.

Indien er ondanks alle inspanningen toch sprake is van een geschil kunnen Keurmerk deelnemers gebruik maken van een geschillencommissie. Voor meer informatie hierover, meldt een uiteindelijk geschil eerst via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl.