Fysiotherapie Rijnmond QualiviewFysiotherapie Rijnmond Qualiview
Maak een afspraak
huisregels patienten

Huisregels patiënten

 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Uw fiets of auto graag zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 • Wanneer u een afspraak heeft dan hoeft u zich niet te melden maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.
 • Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent meldt u zich dan bij de balie (indien aanwezig) of bel naar 01814-745040.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen.
 • Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd bij u in rekening te brengen.
 • Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht achterlaten op ons emailadres: info@fysiotherapierijnmond.nl
 • Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten lectuur leest of speelgoed gebruikt wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.
Even sparren?

Weet u nog niet zo goed welke behandeling u nodig heeft? Geen probleem, onze specialisten geven u advies op basis van uw situatie.

Maak een afspraak
fysiotherapeut en patient identificeren elleboog klacht