Fysiotherapie Rijnmond QualiviewFysiotherapie Rijnmond Qualiview
Maak een afspraak
wat is fysiotherapie

Klachtenregeling

Klachtenregeling keurmerk 2.17

Geldig vanaf 1 januari 2017, passend bij nieuwe WKKGZ wetgeving

Stichting Keurmerk Fysiotherapie zorgt voor een pool van klachtenfunctionarissen die beschikbaar zijn voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers. Deze klachtenfunctionaris kan worden ingeschakeld viaklacht@keurmerkfysiotherapie.nl.

De klachtenfunctionaris neemt via mail of telefoon contact op met de patiënt die een klacht heeft ingediend en doet in dit contact een eerste poging tot een oplossing te komen. Als er onvoldoende effect wordt bereikt kan de klachtenfunctionaris worden ingezet als mediator tussen de patiënt en de fysiotherapeut.

De vraag voor deze mediation wordt door de fysiotherapie praktijk geïnitieerd en de kosten voor deze mediation worden door de fysiotherapeut/praktijk gedragen. Indien er na mediation geen oplossing is gevonden kan de patiënt zijn of haar klacht aan de Geschillen Commissie voorleggen.

Beschikbaar vanuit Keurmerk:

  • Handreiking WKKGZ
  • Wachtkamerinformatie klachtenfunctionaris

Zelf regelen vanuit praktijk:

  • Ophangen informatie Keurmerk in wachtkamer

Melden

Keurmerk fysiotherapie zorgt voor een formulier Incidenten melding. Deze is te downloaden achter de inlog via www.keurmerkfysiotherapie.nl => downloads. Fysiotherapeuten dienen hierop incidenten te registreren en zij dienen deze formulieren afgeschermd (dat wil zeggen ofwel achter een inlog via computer of in een afgesloten kast) te bewaren. Calamiteiten (ernstige incidenten) en geweld dienen te worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, via www.igz.nl/melden

  • Handreiking WKKGZ
  • Formulier Incident melding
  • Zelf regelen vanuit praktijk:
  • Werkwijze registreren melding binnen praktijk afspreken en vastleggen.
  • Formulieren incident melding afgeschermd bewaren (minstens achter wachtwoord).
  • Werkwijze vastleggen om incidenten te bespreken met collega’s en hieruit te leren.

Indien er ondanks alle inspanningen toch sprake is van een geschil kunnen Keurmerk deelnemers gebruik maken van een geschillencommissie. Voor meer informatie hierover, meldt een uiteindelijk geschil eerst via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl.

Even sparren?

Weet u nog niet zo goed welke behandeling u nodig heeft? Geen probleem, onze specialisten geven u advies op basis van uw situatie.

Maak een afspraak
fysiotherapeut en patient identificeren elleboog klacht