Fysiotherapie Rijnmond QualiviewFysiotherapie Rijnmond Qualiview
Maak een afspraak
aaaaa

Parkinson

In het kort

Parkinson

De ziekte van Parkinson kan iedereen treffen. Of u nu jong of oud bent, man of vrouw; iedereen kan het krijgen. Het begint wel bij iedereen hetzelfde, namelijk in de hersenen. De ziekte uit zich bij iedereen anders. De ene persoon kan bijvoorbeeld last hebben van trillende handen, terwijl de andere persoon erg emotioneel wordt. Bij de ziekte van Parkinson is het daarom erg van belang om voor ieder persoon een individueel plan op te stellen door deskundigen, zoals:

 • De neuroloog
 • De Parkinsonverpleegkundige
 • De ergotherapeut
 • En dus ook de fysiotherapeut

Met fysiotherapie bij Parkinson en de andere deskundigen is het belangrijk om niet alleen naar de behoeften van de patiënt te luisteren maar ook rekening te houden met de naasten, zoals de kinderen of een partner.

aaaaa
01.

Oorzaken van Parkinson

Helaas is er nog geen duidelijk antwoord op waardoor de ziekte van Parkinson veroorzaakt wordt. Het lijkt er echter wel zo dat er meerdere oorzaken samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte.

Er ontstaat namelijk een tekort aan de stof dopamine in de hersenen. Dit tekort aan deze stof ontstaat door het afsterven van de zenuwcellen die deze stof produceren. Deze cellen bevinden zich in de zwarte kernen van de hersenen genaamd: de substantia nigra. Dopamine is een neurotransmitter die nodig is voor o.a. een goede aansturing van onze spieren. Echter weet men nog niet waardoor het komt dat deze cellen afsterven. Er is mogelijk een oorzaak in de afnemende werking van de hersenen en een stoornis in de eiwitstofwisseling van de cellen. Omgevingsfactoren, zoals giftige stoffen en een vervuilde leefomgeving, spelen ook mogelijk een rol bij de afname van dopamine producerende cellen.

02.

Symptomen van Parkinson

Parkinson heeft veel verschillende verschijnselen die zich voor kunnen doen. Echter verschilt dit van persoon tot persoon. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende verschijnselen:

 • Stijfheid (rigiditeit)
 • Trillen (in rust)
 • Langzamer en minder bewegen
 • Vermoeidheid
 • Schuifelend lopen
 • Arm of been niet (goed) meer kunnen bewegen
 • Moeite met evenwicht bewaren en coördinatie
 • Moeite met praten (zachter en monotoon)
 • Moeite met schrijven (verkrampt)
 • Vlakke gelaatsuitdrukking (gelaatsmasker)
 • Freezing (blokkade bij het lopen)
 • Depressie
 • Vallen en duizeligheid
 • Obstipatie
 • Geheugenstoornissen
 • Emotionele instabiliteit

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de verschijnselen. Meestal wordt een MRI-scan van de hersenen gemaakt om andere aandoeningen uit te sluiten. Een dergelijke hersenscan kan de ziekte van Parkinson echter niet aantonen. Met een andere scantechniek (DAT-scan) kan wel een tekort aan dopamine zichtbaar worden gemaakt.

03.

Fysiotherapie bij parkinson

Tijdens de intake voor fysiotherapie bij Parkinson gaat de fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in Parkinson en aangesloten is bij het Parkinsonnet, met u in gesprek.

Er wordt dan samen met u besproken welke hulpvraag (of vragen) u heeft en hoe fysiotherapie bij Parkinson in uw situatie kan helpen. U komt over het algemeen bij ons terecht via een verwijzing van uw neuroloog of uw huisarts. Na de intake zal uw fysiotherapeut een aantal testen bij u afnemen om o.a. uw balans te beoordelen. Indien nodig wordt er overlegd met uw andere behandelaars.

04.

Behandelplan opstellen

Samen met u wordt gekeken naar de beste behandelopties, met betrekking tot fysiotherapie bij Parkinson, die zo optimaal mogelijk aansluiten bij uw hulpvraag. Zo kan er worden gekozen voor:

 • Individuele therapie
 • Groepstherapie in één van onze oefenzalen of
 • Hydrotherapie (therapie in het water, hydrotherapie wordt alleen aangeboden op onze vestiging in Hoogvliet)
 • Of therapie aan huis indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen
05.

Parkinsonnet

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening van de hersenen die progressief is. Het kan zich uiten op zeer verschillende manieren.

Centraal staat een ontremming van onder andere motoriek (stoornissen van lopen, balans, verplaatsing, houding, conditie) maar ook kunnen er stoornissen ontstaan in de spraak, speekselvloed, psyche, darmen, reuk, driften, slaap, cognitie etc. Ook kunnen er rug- en nekklachten ontstaan. Daarom wordt de ziekte van Parkinson altijd multidisciplinair behandeld. Dat betekent dat er, na de diagnose, diverse behandelaars om de patiënt komen te staan zoals de neuroloog, de huisarts, de fysiotherapeut, maar ook de ergotherapeut, de logopedist, de Parkinson verpleegkundige en soms een geheugen- en dementieconsulent. Dit netwerk van behandelaars heet het ParkinsonNet . Naast de ziekte van Parkinson zijn er nog diverse zogenaamde parkinsonismen. Dat zijn aandoeningen van het zenuwstelsel die erg lijken op de ziekte van Parkinson maar die toch iets andere verschijnselen en beloop hebben. De Patiënt met Parkinson(isme) komt bij de fysiotherapeut meestal via een verwijzing van de neuroloog. Deze zal de diagnose vaststellen middels neurologisch onderzoek aangevuld met MRI-scan. De taak van de neuroloog is het ziekteproces begeleiden als hoofdverantwoordelijke en zo nodig medicatie voorschrijven.

06.

Het beleid

Als u voor de eerste keer komt wordt er een intake gedaan door de ParkinsonNet therapeut. Deze gaat u uitleggen waardoor Parkinson(isme) ontstaat en wat voor gevolgen het kan hebben.

Parkinson(isme) is per patiënt verschillend. Daarom zal bij de intake ook worden gevraagd waarin Parkinson(isme) u het meest hindert. Daarna volgt een serie testen waarin gekeken wordt op welke facetten de motoriek bij u tekortschiet. Dit is een zogenaamde basismeting. De therapeut zal samen met u een behandelplan opstellen waarin staat wat moet worden getraind. Later in het behandeltraject (of ziekteproces) worden deze metingen om de drie tot zes maanden herhaald. Dit om te kijken of er verbeteringen zijn opgetreden in de motoriek en of de behandeling dus moet worden bijgestuurd. Deze testresultaten worden ingeleverd bij de neuroloog, die de testresultaten kan laten meewegen in zijn of haar medische beleid. De gespecialiseerde fysiotherapeut wordt ingeschakeld als er beperkingen zijn op motorisch gebied. Meestal betreft het een steeds minder worden van automatische handelingen in het dagelijks leven. Hierdoor gaan alledaagse handelingen, die eerst gemakkelijk konden worden gedaan, nu veel moeilijker. De fysiotherapeut is opgeleid om deze handelingen op een andere manier te laten plaatsvinden waardoor ze weer goed kunnen worden uitgevoerd, gericht op het behandelplan en de beperkingen waarin de patiënt het meest wordt belemmerd. Het is gebleken dat massage bij patiënten met Parkinson(ismen) op termijn niet effectief is. Het gaat er immers om de patiënt vaardigheden aan te leren om de activiteiten van het dagelijks leven te vergemakkelijken. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat de therapeut ook eens bij u thuis gaat kijken hoe u daar functioneert. Parkinson(isme) is een chronische ziekte. Genezen van de ziekte is helaas tot op heden niet mogelijk. Wel kan de ziekte zoveel mogelijk in goede banen worden geleid met medicatie en oefeningen.

We helpen u graag!

Onze specialisten staan voor u klaar om u te helpen met uw klachten.

Maak een afspraak
fysiotherapeut en patient identificeren elleboog klacht